CREATIVE VISUALIZING

Creative vidsualizing is het creeren van een tekening of animatie van een situatie, vorm, idee, plan of een concept.

Dat kan doormiddel van een schetsmatige tekening, een graffiek, een comutertekening of een animatie.

Tekeningen

De locatie van het Best Kept Secret festival wordt inzichtelijk gemaakt door deze overview.

bks-wix.png

Het Waterliniemuzeum in Fort Vechten is grotendeels ondergronds. Door deze lift-up wordt duidelijk hoe het museum (ontworpen door Anne Holtrop)er onder de grond uitziet.

Het Nationaal Militair Museum koos voor een verduidelijkende lift-up voor hun museum in Soest.

Tivoli-Vredenburg heeft met deze hamburger-view een overzichtelijke visual van de verschillende ruimtes, zalen liften, (rol)trappen en toeganswegen van het muziekcentrum in Utrecht

Het gebouw is een moderne-middeleeuwse stad waar je rustig kunt verdwalen.

Animatie

Voor SchoolTV maakte Fedor de serie HIGH SPEED HISTORY waar in 40 seconden de belangrijkste historische momenten worden uitgelegd.

hsh-logo-rood.jpg
hsh-poster-wix.png

Ook voor NTR's Klokhuis heft Fedor animaties gemaakt. Zowel duidende animaties als Komische scenes.

logo-klokhuis.png

 

FEDOR

S   I  N  C  E     1   9   6   8

FEDORVAN ROSSEM.NL